Det kan fort handle om detaljer og feil når de nye topplederne i statlig forvaltning kommer inn i sine roller. En av de nyansatte topplederne hadde blant annet som jobb å kreve tilbake penger fra avgåtte statsråder.