Evalueringar av bistandsprosjekt blir mykje lest både i offentlege etatar og private organisasjonar. Men disse evalueringane brukas ikkje strategisk og systematisk for å betre arbeidet til bistandsforvaltninga. Det er uklart kva all den innsamlede informasjonen nyttast til på høgare nivå.