Partnerforum er sannsynligvis det viktigste møtestedet for akademikere og byråkrater ved siden av de mange utvalgene som til enhver tid arbeider med å utarbeide rapporter, NOU-er og andre utredninger. Aktivitetsnivået i forumet gjenspeiler både store behov og ambisjoner.