Utredninger i forvaltningen har fått økt oppmerksomhet den siste tiden. Vi ser stadig eksempler på statlige tiltak som ikke er godt nok utredet. Det fører i sin tur til sløsing med ressursene i form av økte kostnader, problemer med gjennomføringen eller at tiltakene ikke løser problemene de var ment å løse.