En vellykket gjennomføring av den nasjonale IKT-politikken er viktig, også for å nå overordnede politiske mål beskrevet av produktivitetskommisjonen og i regjeringens perspektivmelding. Alt tyder på at det kan gå bra, men regjeringen må nå likevel følge med i timen.