Målinger av «digital modenhet» gir liten mening når en skal finne årsaker til manglende digitalisering. Årsakene ligger i hovedsak i samspillet mellom statens rammebetingelser og kommunenes selvstyre.