Gjennomfører virksomheter brukerundersøkelser bare fordi de er bedt om det i tildelingsbrevet, eller fordi de mener at brukernes behov og synspunkter kan forbedre virksomheten?