Byråkratiske blindsoner er systematiske og innlærte feil som bevisst fører til at viktige spørsmål i grensene mellom ansvarsområder blir ignorert. En ny bok har definert fire organisatoriske skjevheter som årsaken til slike blindsoner.