Som oftest er det nok å bruke en form av ordet byråkrati for at folk skal forstå hvor forferdelig uvesenet er. Andre ganger er det nødvendig å bruke andre skjellsord for å beskrive skapningen. Eller beskrive noe helt annet som er like ille.