Evalueringer stiller både de som bestiller, utfører og leser evalueringer overfor mange utfordringer. Mange av disse utfordringene knytter seg til hvordan evalueringene blir brukt, om de blir brukt.