Radikal innovasjon kommer ikke luskende med små skritt. Både Innovasjon Norge og Forskningsrådet etterlyser store, nasjonale løft hvor de beste kan bane vei.