I Norge får toppbyråkrater veldig sjelden skylden for politiske skandaler. I Danmark er dette iferd med å bli et hovedmønster.