Oljedirektoratet har i nesten 20 år fått oppmerksomhet som en etat hvor hierarkiet er bygget ned og arbeidet er organisert i lag og team. Direktoratet aktualiserer betydningen av formell struktur, som dessverre i for liten grad er en del av debatten om ledelse og styring i staten.