Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 1)
Sammendrag

Det kan bli for mye av alle gode ting. Det gjelder også i byråkratiet og demokratiet. Både tillit, stabilitet og lojalitet kan undergrave institusjoner de skulle bevare.

Toppsaken
(side 2-6)
av Anne Siri Koksrud Bekkelund
Sammendrag

New Public Management har mange svakheter, men er fundamentalt misforstått av mange. Målsettingen med disse styringsredskapene var å øke tilliten til medarbeiderne og hindre detaljstyring. Det er omtrent det samme som tilhengerne av tillitsreform i dag ønsker seg.

(side 8-10)
av Mathilde Fasting
Sammendrag

Stabilitet er bra, men kan også føre til forvitring i politiske insitusjoner. Denne forvitringen kan forklare en del av av den populistiske bølgen, som er en trussel mot de demokratiske systemene i vestlige land.

(side 11)
Sammendrag

Hva er utfordringene for liberale demokratier, hva skjer med autoritære regimer og hva kan gjøres for å snu en negativ utvikling?

(side 12-15)
av Torstein Ulserød
Sammendrag

Kan en for sterk lojalitet til statsråden komme i konflikt med demokratiets krav til embetsverket: evnen til å gjennomføre politikk?

(side 16-19)
av Jan Erik Grindheim
Sammendrag

Ifølge kommuneloven er det politikernes ansvar å avsløre og forebygge korrupsjon i norske kommuner. Men hvordan kan politikerne stilles til ansvar for dette i en formannskapsmodell kontra en parlamentarisk styringsmodell?

(side 20-21)
av Arild Aspøy
Sammendrag

I Norge får toppbyråkrater veldig sjelden skylden for politiske skandaler. I Danmark er dette iferd med å bli et hovedmønster.

(side 22-25)
av Aslak Bonde
Sammendrag

De profesjonelle politikkutviklerne går stadig gjennom svingdørene inn til nye roller. De kommer fra tenketanker, kommunikasjonsbyråer og interesseorganisasjoner. Men hvor enkelt er det å bli kvitt «bagasjen» fra de tidligere rollene, og hvor ønskelig er det?

Tidstegn
(side 26-27)
av Arild Aspøy
Sammendrag

Flere av de nye topplederne i staten er tydelige i sine uttalelser, og det er sikkert en nødvendig egenskap i slike stillinger. Noen av dem mener også at slike uttalelser ikke nødvendigvis må komme offentligheten for øre.

(side 28-29)
av Arild Aspøy
Sammendrag

De beste lederne bruker visjoner og verbale belønninger for å få medarbeiderne til å lykkes. Disse lederne har også en klar identitet som ledere, tydelig atskilt fra den faglige rollen. Dette er noen av konklusjonene fra fersk dansk forskning på offentlig ledelse.

(side 30-31)
av Arild Aspøy
Sammendrag

Tillitsbasert styring er en reformbølge som kommer stadig sterkere i offentlige virksomheter. Tre sentrale danske forskere er enige i hva slike reformer betyr og hva de ikke betyr.

Aktuelt
(side 32-35)
av Anne Lise Fimreite & Yngve Flo
Sammendrag

Regjeringen ønsker å arbeide ufortrødent videre for kommunesammenslåing. Men Stortinget har gjeninnført det lokale veto, og alle tanker om en mer sentralstyrt og autoritativ reform er lagt på is. Betyr det at regjeringens anstrengelser er dømt til å mislykkes?

(side 36-39)
av Mads A. Danielsen
Sammendrag

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har opptrådt til dels «ukonstitusjonelt» og opportunistisk de siste årene. De uformelle kontrollmekanismene er vel så viktige som de formelle når Stortinget gransker regjering og forvaltning, viser ny studie.

(side 40-43)
av Torstein Nesheim
Sammendrag

Oljedirektoratet har i nesten 20 år fått oppmerksomhet som en etat hvor hierarkiet er bygget ned og arbeidet er organisert i lag og team. Direktoratet aktualiserer betydningen av formell struktur, som dessverre i for liten grad er en del av debatten om ledelse og styring i staten.

(side 44-45)
av Tore Chr. Malterud
Sammendrag

Digitalisering er blitt et hjelpemiddel og ikke et mål, og virkningsanalyse er blitt en stadig mer sentral del av planleggingen. Det samme er interesseanalyse. Slik ser noen av trendene i de mest innovative prosjektene i Europa ut.

Røde tråder
(side 46-49)
av Tina Juul Rasmussen
Sammendrag

I Danmark har regjeringen bebudet en Sammenhængsreform. Målet er å skape bedre sammenheng i velferdsinnsatsen for borgere i hele den offentlige sektor. Tankene er ikke nye, men veien er veldig vanskelig framkommelig, det erkjenner både ministre, eksperter og utøvere.

(side 50-53)
av Arild Aspøy
Sammendrag

Danmark har de siste tyve årene gjennomført en rekke reformer som Norge har fulgt opp. Delvis er dette resultat av internasjonale tendenser som danskene har vært raske til å forstå. Her er en oversikt over hva Norge kan komme til å bli inspirert av i framtiden.

(side 54-55)
av Arild Aspøy
Sammendrag

I Norge har vi allerede fulgt flere av de samme sporene som den danske regjeringens foreslåtte reformer nå legger opp til. Men det vil muligens bli nødvendig med sterkere virkemidler for å styre digitaliseringen av offentlig sektor.

Påtegninger
(side 56-59)
av Morten Welde
Sammendrag

Ombyggingen av Stortinget skaper store overskrifter. Heldigvis er slike skandaleprosjekter sjeldne, men prosjekter som overskrider sine budsjetter har en del felles kjennetegn. Oppmerksomhet om disse kan gjøre det lettere å unngå dem i fremtiden.

(side 60-63)
av Knut Samset
Sammendrag

Å feile er i seg selv hverken positivt eller ønskelig, men kan være nyttig i en større sammenheng. En viktig sammenheng er læring. Det er en kjent sak at vi lærer mer av våre feil enn av våre suksesser.

Ansvarlig redaktør

Arild Aspøy

arild@statogstyring.no

Tlf: 9053 5292

Redaksjonsråd

Eivor Bremer Nebben, Direktoratet for forvaltning og IKT

Petter Skarheim, Kunnskapsdepartementet

Carlo Thomsen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kristoffer Kolltveit, Institutt for Statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Roger Bjerke, Direktoratet for økonomistyring

Kontakt redaksjonen:

redaksjonen@statogstyring.no

Twitter: @StatogStyring

facebook.com/statogstyring

www.statogstyring.no

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget i sam­arbeid med Kommunal- og moderniserings­departementet, som også støtter utgivelsen økonomisk.

Vi mottar gjerne artikler fra fagpersoner og andre skribenter. Honorar etter avtale.

Tidsskriftet redigeres i henhold til Fagpressens ­redaktørplakat som kan leses på www.fagpressen.no

Artikler i tidsskriftet reguleres av bestemmelsene i avtale om normalkontrakt for utgivelse av litterært verk i tidsskrift av 10. november 2010 mellom Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterært forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses på www.nffo.no

Artikler i tidsskriftet blir lagret og gjort tilgjengelig på www.idunn.no, Universitetsforlagets database for elektronisk distribusjon av tidsskrift.

Postadresse:

Stat & Styring

Universitetsforlaget

Postboks 508 Sentrum

0105 Oslo

ISSN Online: 0809-750X

ISSN Print: 0803-0103

Utgiver: Universitetsforlaget

Abonnement kan bestilles på telefon 2414 7500

eller e-post: journals@universitetsforlaget.no

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon