Digitalisering av offentlige virksomheter må skje i et helhetlig perspektiv for å gi gevinster i produktivitet. Men verken styringsstrukturen eller de økonomiske modellene legger til rette for dette. Mens strukturen er statisk, endrer teknologien seg raskt.