Den rekordstore mengden anmodningsvedtak fra Stortinget er problematisk, mener sentrale jurister. Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted mener det nå er nødvendig å vurdere hvilket handlingsrom regjering og forvaltning har ved etterlevelsen av slike vedtak.