Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Toppsaken
(side 2-5)
av Kristin Straumsheim Grønli
Sammendrag

Staten vet hva du trenger og hva du skal ha. Vi går mot en fremtid hvor både foreldrepenger og bussbilletter kommer av seg selv. Få mennesker vil vel savne søknadsskjemaene, men skal staten oppfylle dine behov før du selv har skjønt hva de er?

(side 7)
Sammendrag

De kalles roboter og har ofte kvinnenavn, og noen av dem har umenneskelige egenskaper. De lærer kontinuerlig og liker kjedelige jobber.

(side 8-11)
av Dag Wiese Schartum, Arild Jansen & Tommy Tranvik
Sammendrag

Forvaltningens muligheter til å hente sensordata om kroppen din, bevegelsene dine, og tankene dine blir enorme i årene framover. Fordelene kan være større enn ulempene, hvis vi forutsetter at lovgiverne er seg oppgaven bevisst i like stor grad som forvaltningen.

(side 12-15)
av Arild Haraldsen
Sammendrag

Digitalisering av offentlige virksomheter må skje i et helhetlig perspektiv for å gi gevinster i produktivitet. Men verken styringsstrukturen eller de økonomiske modellene legger til rette for dette. Mens strukturen er statisk, endrer teknologien seg raskt.

(side 16-19)
av Caroline Wang Gierløff, Per Myrseth, Heidi Ulstein & Erling Svendby
Sammendrag

Vi må tørre mer, innse at vi kan tape noe, for å vinne uendelig mye. Det er risiko forbundet med digitale løsninger, men det er også svært store gevinster. Noen av dem handler om å «ta en for laget».

Tidstegn
(side 20-21)
av Arild Aspøy
Sammendrag

Folk fra Krigsskolen gjør det sterkt i statsbyråkratiet. Tre ledende stillinger ble nylig besatt av folk med utdannelse fra denne skolen. Og det blir nye toppsjefer i helt nye etater.

(side 22-23)
Sammendrag

Ikke overraskende skriver mediene fremdeles mye og kritisk om byråkratiet. Blant annet hevdes det at seksuelle tiltak er bedre enn byråkratiske.

(side 24-25)
av Arild Aspøy
Sammendrag

Forestillingen om den rene og enerådende styringsmodellen i staten er oppsiktsvekkende levende. Forestillingene om at de ledes av styringsideologier med tre-bokstav-navn er fremdeles høyst levende noen steder. Spesielt i akademia.

(side 26-27)
av Arild Aspøy
Sammendrag

Profitt på uteliggere. Lønnsom kriminalitetsforebygging. Det er noen veldig ømme tær som tråkkes på når velferdsobligasjoner eventuelt skal bli en ny måte å finansiere sosiale reformer på.

Aktuelt
(side 28-30)
av Agnar Kaarbø
Sammendrag

Effektivisering kan være tøft og smertefullt, mener den nye direktøren for Direktoratet for økonomistyring. – Smerte er et sterkt ord, men vi gjør oss selv en bjørnetjeneste ved å late som dette bare er enkelt.

(side 32-35)
av Trond Fevolden
Sammendrag

En stor omorganisering av kunnskapssektoren førte til at en rekke etater ble slått sammen. Sammenslåingen var et resultat av en åpen prosess hvor hele sektoren var involvert. Prosessen skapte nok usikkerhet, men resultatet kom ikke som noen overraskelse.

Røde tråder
(side 36-39)
av Herman Westrum Thorsen
Sammendrag

Stortinget satte i forrige sesjon rekord i forsøk på å styre regjeringen. Den nye rekorden består av dobbelt så mange anmodningsvedtak som forrige rekord. Stortingets styring av regjeringen blir stadig mer omfattende og detaljert.

(side 40-43)
av Eirik Holmøyvik
Sammendrag

Det bør stilles opp fleire grenser for Stortingets mogligheit til å instruera regjeringa. Den eine bør gjelda lovtolking, den andre bør omfatte detaljnivået på vedtaka. Begge deler har vært svært aktuelle i det siste.

(side 44-45)
av Arild Aspøy
Sammendrag

Den rekordstore mengden anmodningsvedtak fra Stortinget er problematisk, mener sentrale jurister. Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted mener det nå er nødvendig å vurdere hvilket handlingsrom regjering og forvaltning har ved etterlevelsen av slike vedtak.

(side 46-49)
av Aslak Bonde
Sammendrag

Det vil sannsynligvis komme flere anmodningsvedtak i tiden framover, og føre til et helt nytt nivå på stortingsregjereriet. En årsak til dette er at den politiske avstanden mellom partiene ikke er så stor. Konsekvensen er at ingen vet hvem som har ansvaret.

Påtegninger
(side 50-53)
av Mats Wøien
Sammendrag

Det offentlige bruker mangfoldige milliarder på konsulenter. Men hvem er de, og hva vil de? Er de så interesserte i penger som beløpene skulle tilsi? Eller er det faktisk mer ideelle motiver som driver dem?

(side 54-57)
av Jon Naustdalslid & Geir Inge Orderud
Sammendrag

Norske kommuners klimatilpasning er preget av teknologisk forebygging og reparasjon av et samfunn som oppfattes som mer eller mindre uforanderlig. Internasjonalt oppfattes klimatilpasning også som en samfunnsendring i retning av mer fleksible lokalsamfunn.

(side 58-61)
av Kaja Misvær Kistorp
Sammendrag

Det å jobbe med brukerdrevet innovasjon krever mye av oss som utvikler tjenester, men hva krever det egentlig av lederne? Tid til å høre på sine medarbeidere, først og fremst.

(side 62-63)
av Christine Marcussen
Sammendrag

79 færre tiltak griper inn i næringslivets hverdag etter at Solberg-regjeringen overtok. Likevel mener bare 8 prosent av ledere i små og mellomstore bedrifter at de har merket effektene av forenklingstiltakene.

Ansvarlig redaktør

Arild Aspøy

arild@statogstyring.no

Tlf: 9053 5292

Redaksjonsråd

Eivor Bremer Nebben, Direktoratet for forvaltning og IKT

Petter Skarheim, Kunnskapsdepartementet

Carlo Thomsen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kristoffer Kolltveit, Institutt for Statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Roger Bjerke, Direktoratet for økonomistyring

Kontakt redaksjonen:

redaksjonen@statogstyring.no

Twitter: @StatogStyring

facebook.com/statogstyring

www.statogstyring.no

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget i sam­arbeid med Kommunal- og moderniserings­departementet, som også støtter utgivelsen økonomisk.

Vi mottar gjerne artikler fra fagpersoner og andre skribenter. Honorar etter avtale.

Tidsskriftet redigeres i henhold til Fagpressens ­redaktørplakat som kan leses på www.fagpressen.no

Artikler i tidsskriftet reguleres av bestemmelsene i avtale om normalkontrakt for utgivelse av litterært verk i tidsskrift av 10. november 2010 mellom Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterært forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses på www.nffo.no

Artikler i tidsskriftet blir lagret og gjort tilgjengelig på www.idunn.no, Universitetsforlagets database for elektronisk distribusjon av tidsskrift.

Postadresse:

Stat & Styring

Universitetsforlaget

Postboks 508 Sentrum

0105 Oslo

ISSN Online: 0809-750X

ISSN Print: 0803-0103

Utgiver: Universitetsforlaget

Abonnement kan bestilles på telefon 2414 7500

eller e-post: journals@universitetsforlaget.no

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon