I Danmark har debatten om styring og ledelse av offentlig sektor vært en lang dans på samme sted. En større grad av tillit til ledelse og mindre streng forvaltning har latt vente på seg. Men nye tiltak fra av regjeringen er friske toner som kan sette mer fart i danseskoene.