Økende etterspørsel etter velferdstjenester, koblet med økende krav til effektivitet i leveransene krever at offentlig sektor utvikler seg. To viktige forutsetninger for å utnytte mulighetsrommet og stimulere til innovasjon i offentlige virksomheter er ledelse og innovasjonsklima.