Kommunereformen har ført til en sterk reduksjon i antall kommuner, men det er fremdeles mange små og sårbare kommuner. Flere oppgaver til kommunene betyr at en ny regjering må finne nye metoder for å øke kapasiteten til kommuner som blir for små.