Jernbanereformen er en politisk triumf, fordi den er pragmatisk innrettet og politisk styrt. Den har noen konkurranseelementer inspirert av næringslivet, men beholder en tydelig statlig styring.