Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 1)
av Arild Aspøy
Toppsaken
(side 2-5)
av Arild Aspøy
Sammendrag

Blir det reformpause for offentlige virksomheter med en Arbeiderparti-styrt regjering? Vil en ny Høyre-ledet regjering fortsette sitt heseblesende reformtempo? Og vil partnerpartiene få gjennomslag for sine sterke angrep på byråkratiet?

(side 6-9)
av Agnar Kaarbø
Sammendrag

Det er når reformen er vedtatt, at arbeidet virkelig begynner. Men det gjelder også å velge riktig øyeblikk. Reformer er både en utholdenhetsidrett og et presisjonsinstrument.

(side 10-15)
av Jostein Askim, Signy Irene Vabo & Jan Erling Klausen
Sammendrag

Kommunereformen har ført til en sterk reduksjon i antall kommuner, men det er fremdeles mange små og sårbare kommuner. Flere oppgaver til kommunene betyr at en ny regjering må finne nye metoder for å øke kapasiteten til kommuner som blir for små.

(side 16-19)
av Silvia Olsen & Frode Longva
Sammendrag

Jernbanereformen er en politisk triumf, fordi den er pragmatisk innrettet og politisk styrt. Den har noen konkurranseelementer inspirert av næringslivet, men beholder en tydelig statlig styring.

(side 20-22)
av Christin Thea Wathne
Sammendrag

At Politireformen vil gi oss en ny type politi er kanskje viktigere enn at vi får færre politidistrikt. Men presentasjonen av denne reformen som en nærpolitireform har forskjøvet fokuset bort fra det som er reformens viktigste innhold.

(side 24-27)
av Aslak Bonde
Sammendrag

Det finnes unntak, men regelen er at reformregjeringer blir kastet av velgerne ved første anledning. Men må det være slik? Kanskje er det mulig å gjennomføre reformer slik at man også kan vinne valg med dem.

Tidstegn
(side 28-29)
Sammendrag

Mange stater vil flytte mye folk ut av hovedstedene, og bryte forbindelsene mellom bygninger og tjenester. Tanken bak er at staten er en organisasjonsform, ikke en bygning eller et sted.

(side 30-31)
av Arild Aspøy
Sammendrag

Lean-metoder har blitt stadig mer populært for effektivisering og fornying av både private og offentlige virksomheter. Hva sier egentlig forskningen om disse metodene? Svaret er ganske tydelig.

(side 32-33)
av Arild Aspøy
Sammendrag

Det er på tide å bruke atferdsteoretiske tiltak på andre ting enn bare å endre valgene til borgere og forbrukere, mener OECD. Slike tiltak må også trekkes inn i styringen av offentlige virksomheter.

(side 34-36)
av Inger Johanne Sæterbakken & Guro Idsø Viken
Sammendrag

I en pressemelding i morges kunngjorde regjeringen at Direktoratet for innovasjon, tidstyver, tilskudd og omstilling (DITTO) skal flyttes ut av Oslo med så umiddelbar virkning som mulig.

(side 36-37)
av Arild Aspøy
Sammendrag

To tidligere Høyrepolitikere hopper videre til nye toppstillinger i byråkratiet. Og to forkjempere for politireformen blir belønnet med kraftige stillingshopp.

Langlesing
(side 38-42)
av Ole Dag Kvamme
Sammendrag

Et fundamentalt skille i måten å tenke kommunikasjon mellom stat og innbygger? Eller to offentlige etater i kamp om territorier? Dette er noen av spørsmålene i forvirringen omkring digital post.

Aktuelt
(side 44-45)
av Arild Aspøy
Sammendrag

Sterkere mot til å utfordre eget departement og resten av offentlig sektor. Det er en klar målsetting for lederen i direktoratet som skal være spydspiss for omstilling og fornying i offentlig forvaltning.

(side 46-49)
av Mats Alvesson
Sammendrag

Vi har laget en angstdrevet offentlig sektor der myndighet, profesjonalitet og ansvar må vike for formalisme og feilminimalisering. En løsning for offentlig sektor er å styre mot bedre praksis og resultater hvor blant annet kvalifisert fagfellevurdering spiller en viktig rolle.

(side 50-55)
av Tom Colbjørnsen
Sammendrag

Grupper som har en viss frihet til selv å bestemme i jobbene sine utvikler ofte sine egne subkulturer. Friheten gir rom til å utvikle egne standarder og framgangsmåter for hvordan arbeidet bør utføres. Subkulturer er ikke bare motkulturer, de er også en ressurs for ledelsen.

Påtegninger
(side 56-57)
av Kaja Misvær, Emilie Strømmen Olsen & Marie Hartmann
Sammendrag

I løpet av de siste ti årene har vi jobbet med utvikling av bedre og mer brukervennlige offentlige tjenester for 14 forskjellige statlige virksomheter. Det har vært svært inspirerende og lærerike reiser. MEN det har også vært krevende.

(side 58-61)
av Torstein Nesheim & Simon Neby
Sammendrag

Et samspill mellom lokale initiativ og sentrale føringer skapte nytt samarbeid mot arbeidskriminalitet. God politisk samordning mellom ledelsen i de fleste etater, er grunnlag for godt samarbeid. Men skillet mellom handlefrihet og standardløsninger blir sentralt framover.

(side 62-64)
av Christine Marcussen
Sammendrag

Klarer offentlige virksomheter å ivareta personvernet når kommersielle aktører og pressen ber om innsyn i personopplysninger? Offentlighetslovens intensjon om økt innsyn kan imidlertid ha hatt utilsiktede konsekvenser.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon