Statlige registre har gått fra å være passive beholdere av informasjon til å bli digitale plattformer for tjenester. Betydningen av dette er ikke godt forstått i forvaltningen.