Kjente forvaltningsforskere kritiserer politiets planlagte beredskapssenter på Taraldrud. Prosessen fulgte en typisk «garbage can»-strøm hvor løsninger, problemer, aktører og muligheter møtes i nesten tilfeldige avgjørelser.