Velferdsstatens har nådd sin grense. Den kan ikke vokse gjennom å favne stadig nye og forbedrede velferdsoppgaver i det uendelige. Offentlige tjenester må skapes i et innovativt samarbeid hvor lønnsomhet og sosial nytte er likeverdige gevinster.