Nesten ingen liker mål- og resultatstyring, men alle bruker det. Hvis regjerningens marsjordre om færre mål ikke helt viste seg å være det som forbedret den statlige styringen – hva gjør vi da? Finnes det lys i tunnelen?