Danskene har prøvd det, Norge og Sverige vil gjerne prøve. Danskenes erfaringer med tillitsbasert ledelse er blandede, men dette kan likevel bli en av de store reformbølgene i Skandinavia i årene framover.