Vi har enormt med tillit i Norge. Både til hverandre og fremmede. Men hvis vi ikke også bruker den i offentlig forvaltning, kan den forvitre. Da får vi også mindre velferd.