Helt på toppen i statsbyråkratiet er det kommet inn en siviløkonom som i sin tid snakket med Jonas Gahr Støre om statskupp. To rådmenn fra distriktskommuner går inn på høyt nivå i sentraladministrasjonen. Og juristenes dominans forsterker seg.