I mars i år fikk vi en ny utredningsinstruks. Den nye instruksen har mer konkrete og velegnede krav enn tidligere. Forvaltningen har nå fått et godt verktøy for å oppnå gode beslutningsgrunnlag, for både små og store statlige tiltak.