Media trekk ofte fram resultat frå svensk samferdsel i samanlikning med andre land. Vi skal sjå nærare på kva svenske styresmakter har gjennomført av reformer og kva som er resultata av desse reformene.