Hvorfor detaljstyrer rikspolitikerne så mye, når de sier at de ikke ønsker det? Svarene er mange: kamp om velgere, tabloide medier, frykten for ulikhet, mistillit til fotfolket og sammenveving. Ofte dempes omfattende sentral styring med enda mer sentral styring.