Personalforvaltningen har lenge sett med bekymring på utviklinga i Norge. I et land som tradisjonelt har vært prega av likhet, fellesskap og tillit, ser vi nå at flere og flere grupper står på utsida av samfunnet vårt. Flere av dem tilhører den såkalte eliten.