Nærmere 700 millioner kroner ble feilutbetalt fra NAV fordi automatiske utbetalingssystemer baserer seg på at brukerne gir riktige opplysninger. Kan automater og tillit fungere godt sammen? Ja, mener NAV, hvis mange nok automater snakker sammen.