Spørsmålene om hvor mye kontroll og tillit som er nødvendig for å kunne styre effektivt og demokratisk står sentralt i debattene om offentlig styring i hele Skandinavia. Flere ferske studier prøver å finne det riktige blandingsforholdet.