Stater er uenige om virkemidlene man bør ta i bruk for å styrke menneskerettighetene til dem som blir utsatt for misbruk av multinasjonale selskaper. Går vi likevel mot en juridisk bindende traktat om menneskerettigheter og næringsliv?