Alle i staten har noen andre som passer på at de gjør ting riktig. Det har ikke et departement. Den nye departementsråden i Kunnskapsdepartementet ønsker å gjøre noe med det. Han vil at noen skal fortelle ham hva som mangler.