Åpenhet om forvaltningens arbeid er avgjørende for demokratiet. Samtidig må det være mulig å skjerme visse interne dokumenter for innsyn. Dette må skje samtidig som man ikke slutter å lage dokumenter, og går over til muntlig saksbehandling.