Forvaltningsbyråkrater og samfunnsforskere foren dere. Survey-monsteret må bekjempes. Inflasjon i spørreundersøkelser med lav responsrate er blitt normen. Det er på tide at vi gjør noe.