Stordata kan radikalt utvide forvaltningens kunnskapsgrunnlag, men dette forutsetter økt deling av dataressurser. For å utnytte mulighetene kreves også mer transparens og innsyn i teknologien, men sannsynligvis også et endret personvern.