Flere akademikere og politikere hevder at i dag er byråkratenes nøytralitet truet av politikere som vil bruke embetsverket til å selge politikk. Embetsmenn kan ikke lenger opptre like sterkt på vegne av fag og kunnskap. Kanskje er dette et tegn på spenninger som bidrar til å utvikle demokratiet.