Evnen til å håndtere organisasjonens omdømme blir stadig viktigere både i offentlige og private organisasjoner. Markedsføringen av omdømmehåndtering og omdømmeledelse som svar på tidens problemer skaper imidlertid en rekke dilemma eller paradokser.