Endrer byråkratiet seg som følge av en egen-initiert mediestrategi? Eller er det mediene som driver fram endringer i kraft av sin rolle som totalrevisor for hele samfunnet? Svaret kan være viktig for vurderingen av maktfordeling og demokrati.