Produktivitetskommisjonens andre rapport peker på at vekst i antall ansatte er et tegn på økt byråkratisering. Bak denne utviklingen kan det ligge et kontrollbehov som er et resultat av dårlig styring.