De tradisjonelle byråkratiske verdiene kan vise seg å være grunnlaget for de mest effektive kommunikasjonsrådene en politiker kan få. Og det beste stoffet journalister og publikum kan ønske seg.