Basert på tidligere erfaringer med kommunesammenslåing, er det overraskende i hvilken grad motstanderne av dagens reform har fått lov til å sette premissene for diskusjonen.