Striden om politisering av embetsverket handler blant annet om utformingen av pressemeldinger og nyheter fra departementene. Ledere i embetsverket mener at dette først og fremst er politikernes ansvar, ikke embetsverkets. Sentrale stortingspolitikere mener det ikke er så enkelt.