Økonomenes sterke stilling i etterkrigstiden har bidratt til at hovedvekten har vært lagt på insentiver og ytre styring. Det er nødvendig å ta mer hensyn til at demokratiene trenger demokrater.