Tiden for rause budsjetter i staten er forbi, fastslo Finansministeren nylig. Samtidig kommer den nye utredningsinstruksen med tydeligere krav om forhåndsevaluering av statlige tiltak. Dette vil av mange kunne oppfattes som økt byråkratisering. Men gode utredninger og evalueringer kan faktisk føre til mindre «byråkrati».