Ingelin Killengreen synes hun har fått til et par ting i den tiden hun har vært landets fremste forvaltningsutvikler. Blant annet har Difi fått tre nye, store oppgaver. Men den største oppgaven må hun overlate til etterfølgeren å løse.